Spodbuda EU

V letu 2018 smo uspešno kandidirali na razpisu »spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0« Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prejeli smo sredstva za pomoč pri nakupu nove strojne in programske opreme.

Evropska sredstva